• Kins Womyn

  Dancing ladies

  Shinjuku Ni-Chome, 3F Dai-Ichi Tenka Bldg., Shinjuku 2-15-10, Shinjuku-ku 100% Love it
  Explore
 • Agit

  Karaoke queens

  Shinjuku Ni-Chome, 1F Matsui Bldg., Shinjuku 2-15-9, Shinjuku-ku 100% Love it
  Explore
 • Hug

  For the ladies

  Shinjuku Ni-Chome, Shinjuku 2-15-8, Shinjuku-ku, Tokyo % Love it
  Explore